Voor wie

Onze praktijk richt zich op kinderen vanaf 12 jaar,  jongeren en volwassenen met ADHD of met autisme. Daarnaast behandelen we slaapstoornissen. Leeftijd maakt niet uit voor de effectiviteit van de behandeling hebben we gemerkt. Het is bedoeld voor mensen  bij wie medicatie geen of te weinig effect heeft of die een praktische behandeling zoeken zonder bijwerkingen.    

ADD/ADHD kenmerken  
Mensen met ADHD kenmerken hebben te maken met aandachtsproblemen en impulsiviteit, daarnaast kan hyperactiviteit voorkomen. 

Autisme  spectrum stoornissen en PDD NOS
Een afwijkende Informatieverwerking speelt een rol. Mensen met autisme vinden het lastig aan te voelen wat anderen van hen verwachten. Zij missen overzicht en verbanden zien tussen elementen van een geheel vinden ze lastig. Dit kan leiden tot communicatiestoornissen. Op motorisch gebied kunnen ze  zich  houterig bewegen. We spreken over PDD NOS als iemand autistische kenmerken heeft maar niet aan alle criteria voor autisme voldoet.

Slaapstoornissen  
Je hebt een chronisch slaapprobleem dat 3 maanden of langer bestaat. 

Herken je in een van de onderstaande scenario's? 

1. ADD/ ADHD. Je hebt een baan en hebt zelf deze klachten 

Je bent een man/vrouw  die worstelt met ADHD. Je ervaart problemen op het werk ondanks gebruik van ritalin en diverse groepstrainingen die gevolgd zijn. Op het werk kun je vaak moeite hebben met focussen en informatie ordenen als er veel afleiding is op de afdeling. Het plannen van het werk is ook lastig. Daardoor kan er  een conflict ontstaan met managers  die toezicht houden op je werk. Impulsiviteit op het werk en in privésituaties veroorzaakt problemen. Je impulsiviteit kan leiden tot het maken van fouten. Spijt tonen en soms het moeten goedmaken kan nodig zijn. Het huishouden of je administratie verloopt niet effectief, een opruimklus kun je vaak niet afmaken, uitstellen lost niks op, je to do lijst wordt langer, wat stress met zich meebrengt.

2. ADD/ADHD. Je bent student en je hebt ADHD

Je bent een student van 20 jaar en volgt een HBO opleiding. Je hebt de diagnose ADHD en gebruikt stimulantia voor een aantal jaren. Toch laat je een beeld zien van gebrekkige aandacht en impulsiviteit.
Organisatieproblemen en  moeite met activiteiten die uit meerdere stappen bestaan en die gemotiveerd volhouden valt niet mee. Sinds het gebruik van stimulantia heb je meer stemmingswisselingen en opstandig gedrag.  

3. Jouw kind heeft ADD/ADHD    

Je hebt een zoon of dochter van 12 jaar. Jouw kind kan worstelen met aandacht, impulsiviteit, gedragsproblemen, hyperactiviteit. Bijv. afspraken niet nakomen of schoolspullen die vergeten  worde . Dit  is lastig voor jou als ouder. Het geeft veel stress voor jou als ouder, voor je gezin,  maar ook voor je kind. Je bent uitgeput door:

- extra waakzaam zijn bij het gedrag van je kind
- de energie die het kost om je kind bij te houden
- zien dat je kind worstelt met school en sociale activiteiten
- het moeten afstemmen op de stemmingen van je kind

Je kind is overdag slaperig en heeft moeite met inslapen, doorslapen, vaak wakker worden kan lastig zijn. Je hebt van alles geprobeerd, zoals bezoeken aan artsen, specialisten, geestelijke gezondheidszorg, medicatie, boeken lezen, forums bezoeken etc.

4. Jij of je partner hebben  Asperger kenmerken

Jouw partner heeft (vermoedelijk) autisme/ASS. Dit geeft problemen in het gezin op het gebied van communicatie. Er zijn meningsverschillen over huishouden en opvoeding wat leidt tot conflicten tussen jou en je partner. Je partner met autisme verdedigt zijn/haar  standpunt en lijkt de  ander niet aan te voelen. Dit geeft stress bij jou en je partner waardoor de relatie onder druk komt te staan. Jullie doen steeds minder activiteiten samen. Je partner functioneert onvoldoende op sociaal vlak bij het contact met familie en vrienden. Je partner lijkt geen interesse te hebben wat anderen bezig houdt, alleen zijn eigen hobby boeit hem. Hij krijgt de rol van outsider wat weer lastig en teleurstellend is voor jou als partner. 


5. Jouw kind heeft het syndroom van Asperger.

Hij/zij  kan op school aardig meekomen, maar op het vlak van zelfstandig worden  en sociaal gedrag blijft hij/zij achter.

6. Je hebt slaapproblemen.

Je bent minstens 3 x per week aan het worstelen met inslapen doorslapen of je wordt te vroeg wakker.  Overdag heb je maken met vermoeidheid, slaperigheid, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Je klachten bestaan 3 maanden of langer. Kortom je hebt een chronisch slaapprobleem. Je werk lijdt er onder.

Klik  hier om meer te weten te komen over onze werkwijze